måndag 5 mars 2012

e-mentor eller vad ska vi heta?

Lutar åt Skolutvecklare! Helt i linje med vad som behöver ske ute i förskolor och skolor. En sån stor omorganisation sker just nu och i denna karusell med ny utbildningsdirektör så måste vi flytta ifrån våra lokaler... som skulle behövas för att det ska ske skolutveckling ute i förskolorna och skolorna... vet ej ännu hur detta ska gå ihop... Vi ska bli tilsammans med Resurscentrum och flytta in i kontorslokaler... svårt att bedriva kurser o workshop där... Det är meningen att vi ska återigen ut till förskolorna och ha utb. på plats... behövs! JA men det behöva lokaler där vi kan träffas utanför sin arbetsplats och mötas för att samtala och det i slutändan gör att det sker skolutveckling ute i verksamheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar