fredag 18 september 2009

e-mentor i Södertälje

Det är inte alla som jobbar med sitt eget intresse... jag har förmånen och dessutom få chansen att lära ut till andra pedagoger hur de kan använda datorn som ett verktyg i sitt arbete gentemot dokumentation. Nu utbildar vi gratis och samarbetar med alla förskolerektorer. Det kommer att hända saker inom snar framtid i Södertälje-spännande.